شرایط اجاره خودرو با راننده

برای استفاده از خدمات اجاره اتومبیل با راننده شما هیچ محدودیتی ندارید. به هیچ مدارکی هم نیاز نیست. شما می توانید جهت رزرو خودرو با راننده با ما تماس گرفته و با تعیین زمان و انتخاب خودرو، رزرو را انجام دهید.

شرایط اجاره خودرو با راننده بسیار ساده است و به دلیل حضور راننده در خودرو کلیه مسئولیتها با راننده و شرکت الماس می باشد.