اجاره بادیگارد تشریفاتی

اجاره بادیگارد تشریفاتی به منظور حضور و حفظ پرستیژ کاری انجام می شود. خدمات مربوط به محافظ شخصی و بادیگارد مجموعه الماس، به منظور انجام امور تشریفاتی است.

شما می توانید جهت رزرو  و اجاره بادیگارد مد نظر خود با ما تماس گرفته و با توضیح مراسم و رویکرد استفاده از بادیگارها، رزرو خود را انجام دهید.