اجاره بادیگارد تشریفاتی

اجاره بادیگارد تشریفاتی به منظور حضور و حفظ پرستیژ کاری انجام می شود. خدمات مربوط به محافظ شخصی و بادیگارد مجموعه الماس، به منظور انجام امور تشریفاتی است.

شما می توانید جهت رزرو  و اجاره بادیگارد مد نظر خود با ما تماس گرفته و با توضیح مراسم و رویکرد استفاده از بادیگارها، رزرو خود را انجام دهید.

استفاده از محافظ شخصی

استفاده از محافظ شخصی یا بادیگارد در جوامع امروزی به منظور تامین امنیت و برای رسمیت دادن به مراسم ها برای امور تشریفاتی انجام می شود. از آنجایی که نیروی انتظامی، بسیج و سپاه و ارتش از منابع ملی پوشش داده می شوند نمی توان از این نیروها برای پشتیبانی دادن و استفاده به عنوان بادیگارد شخصی برای افراد شخصی استفاده نمود. از این رو اینگونه خدمات می بایست توسط گروه های حفاظتی انجام شود.

مجموعه اجاره خودرو با راننده الماس با داشتن تیمی مجرب از بادیگارد های شخصی آماده ی ارائه خدمات محافظتی و امنیتی به منظور انجام کارهای تشریفاتی شماست. شما می توانید برای رسمیت دادن به مراسم های خود، برای حضور در مراسم ها و کنفرانس ها از خدمات بادیگارد شخصی ما استفاده کنید.