خدمات تشریفاتی شرکت الماس

خدمات تشریفاتی شرکت الماس با کیفیت بالا در زمینه های خدمات ترانسفر تشریفاتی و فرودگاهی برای افراد خاص، شرکتهای و ارگانها و همچنین استفاده از خدمات بادیگارد شخصی و تشریفات تجاری در کلیه مراسم ها و همایش ها، و استفاده از خدمات CIP فرودگاه امام خمینی