خودرو مد نظر خود را انتخاب کنید

خودرو مورد نظر خود را رزرو کنید. در مرحله اول خودرو مدنظر خودتان را انتخاب،سپس با ما تماس بگیرید

اجاره خودرو تشریفاتی benz s500

Benz S500

ترانسفر تشریفاتی 10 ساعته : 1میلیون تومان
ترانسفر فرودگاهی یکطرفه : 480 هزار تومان

اجاره خودرو تشریفاتی benz s350

Benz S350

ترانسفر تشریفاتی 10 ساعته : 900 هزار تومان
ترانسفر فرودگاهی یکطرفه : 420 هزار تومان

اجاره خودرو تشریفاتی benz e250

Benz E250

ترانسفر تشریفاتی 10 ساعته : 750 هزار تومان
ترانسفر فرودگاهی یکطرفه : 420 هزار تومان

اجاره خودرو تشریفاتی benz c200

Benz C200

ترانسفر تشریفاتی 10 ساعته : 500 هزار تومان
ترانسفر فرودگاهی یکطرفه : 350 هزار تومان

اجاره خودرو تشریفاتی toyota landcrusier

Land Crusier

ترانسفر تشریفاتی 10 ساعته : 750 هزار تومان
ترانسفر فرودگاهی یکطرفه : 380 هزار تومان

اجاره خودرو تشریفاتی prado landcrusier

Prado

ترانسفر تشریفاتی 10 ساعته : 750 هزار تومان
ترانسفر فرودگاهی یکطرفه : 380 هزار تومان

اجاره خودرو تشریفاتی kia mohave

Benz Van V8

ترانسفر تشریفاتی 10 ساعته : 500 هزار تومان
ترانسفر فرودگاهی یکطرفه : 300 هزار تومان

اجاره خودرو تشریفاتی hyundai ix35

Hyundai IX35

ترانسفر تشریفاتی 10 ساعته : 500 هزار تومان
ترانسفر فرودگاهی یکطرفه : 300 هزار تومان

اجاره خودرو تشریفاتی hyundai santafe new

Santafe New

ترانسفر تشریفاتی 10 ساعته : 550 هزار تومان
ترانسفر فرودگاهی یکطرفه : 300 هزار تومان

اجاره خودرو تشریفاتی hyundai santafe 2010

Santafe 2010

ترانسفر تشریفاتی 10 ساعته : 400 هزار تومان
ترانسفر فرودگاهی یکطرفه : 200 هزار تومان

اجاره خودرو تشریفاتی hyundai sonata

Sonata YF

ترانسفر تشریفاتی 10 ساعته : 400 هزار تومان
ترانسفر فرودگاهی یکطرفه : 250 هزار تومان

اجاره خودرو تشریفاتی toyota camery

Toyota Camery

ترانسفر تشریفاتی 10 ساعته : 350 هزار تومان
ترانسفر فرودگاهی یکطرفه : 200 هزار تومان

جهت رزرو خدمات با ما تماس بگیرید

شما می توانید برای رزرو خدمات موردنظرتان
با ما تماس بگیرید

۰۹۱۹۹۴۹۵۰۶۵